آرشیو سایتحمایت دانشگاه پیام نور از پایان نامه های مرتبط با قاچاق کالا و ارز

دانشگاه پیام نور با درخواست مرکز پژوهش، آمار و اطلاعات کشور، از پایان نامه های مرتبط با قاچاق کالا و ارز حمایت می کند.
به گزارش پرتال اخبار پیام نور و به نقل از مهر، مرکز پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری در راستای اهداف خود در نظر دارد از توانایی های علمی دانشجویان و ظرفیتهای پژوهشی و علمی دانشگاههای کشور استفاده کند.
از این رو حمایت از پایان نامه های انجام یا در دست انجام مرتبط با موضوع قاچاق کالا و ارز همچنین بهره گیری از توانایی های تحقیقاتی مبتنی بر اولویتهای پژوهشی حمایت می شوند.
این مرکز با ارسال نامه ای از ریاست دانشگاه پیام نور خواست تا پایان نامه های مذکور را مورد حمایت قرار دهد.

منبع: پرتال اخبار پیام نور