آرشیو سایتراهنمای تصویری نصب نرم افزارهای استاد زانیس

نصب نرم افزارهای استاد زانیس بسیار ساده است. مراحل کار را به یک بار مرور می کنیم.

پس از قراردادن دیسک شماره ۱ هر کدام از نرم افزارها، چنانچه قبلا آن را روی سیستم خود نصب نکرده باشید، صفحه نصب استاد زانیس به صورت خودکار نمایان خواهد شد. در این صفحه ضمن خوشامدگویی از شما خواسته می شود کلید بعدی را برای ادامه کار فشار دهید.

نصب استاد زانیس - صفحه 1

ادامه مطلب