آرشیو سایتافزایش سقف وام دانشجویی دانشگاه پیام نور / نحوه باز پرداخت وام

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور: دکتر متفکر، مدیرکل امور دانشجویان و تولیدات دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت: به منظور رفاه حال دانشجویان سقف پرداخت وام شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: این میزان افزایش برحسب مقررات مربوط به آیین نامه ها صورت گرفته است و میزان مشخص شده برای دوره های کارشناسی از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان، برای کارشناسی ارشد از ۷۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان و برای مقطع دکتری از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
وی افزود: باز پرداخت وام پس از فارغ التحصیلی خواهد بود و به این وام هیچ سودی تعلق نمی گیرد.
وی تأکید کرد: این تغییر میزان شهریه به منظور افزایش رضایتمندی دانشجویان و افزایش انگیزه تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور این امر صورت گرفته است.
دانشجویان عزیز برای استفاده از وام دانشجویی هر چه سریعتر به امور دانشجویی مرکز و واحد خود مراجعه کنند.

منبع: پایگاه خبری دانشجویان پیام نور