آرشیو سایتادامه تحصیل همزمان با انجام خدمت سربازی ممنوع است

ادامه تحصیل همزمان با سربازی ممنوع است دانشجویان که مشغول تحصیل هستند ولی بیش از ۴ نیم سال تحصیلی از زمان تحصیل آنان سپری نشده باشند در صورتی که در رشته‌ بهتر یا مقطع بالاتر پذیرفته شوند مجاز به انصراف از دانشگاه‌ قبلی و ادامه تحصیل در مقطع با رشته جدید هستند.
مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه افراد واجد شرایط برای ادامه تحصیل از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد، تاکید کرد: تبلیغ در مورد ادامه تحصیل همزمان با انجام خدمات سربازی خلاف مقررات بوده و هیچ موسسه‌ای چنین اجازه‌ای ندارد.
به گزارش فارس، در پی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌ وضعیت مشمولان خدمت نظام وظیفه تشریح و صرفا پذیرفته شدگان کنکور مجاز به ادامه تحصیل اعلام شد. سردار موسی کمالی مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح، با ارائه توضیحاتی در همین رابطه اعلام کرد: به موجب قانون خدمت وظیفه عمومی مشمولین غیرغائبی که از طریق آزمون ورودی سراسری در دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالی پذیرش شوند مجاز به ادامه تحصیل قبل از انجام خدمت‌ سربازی بوده و برا‌ی آنان معافیت تحصیلی صادر می‌شود.
کمالی افزود: اخیرا بعضی از موسسات آموزشی غیرانتفاعی در تبلیغات پذیرش دانشجو خود اعلام نموده‌اند که بدون کنکور،‌ دانشجو می‌پذیرند که این امر در مورد کسانی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی هستند امکان پذیر نبوده و برای این افراد معافیت تحصیلی صادر نمی‌شود.
وی در خصوص این موضوع که آیا برای کسانی که بدون کنکور توسط دانشگاه‌ها پذیرش می‌شوند نیز معافیت تحصیلی صادر خواهد شد، گفت: ۵ گروه چنانچه بدون کنکور در دانشگاه‌ها پذیرش شوند، از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد که عبارتند از: نخبگان و استعدادهای برتر با توجه به آئین‌نامه نخبگان واستعدادهای برتر، دانشجویان ممتاز در اجرای آئین‌نامه پذیرش دانشجویان ممتاز در دوره تحصیلی بالاتر مصوب سال ۱۳۸۴، برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی موضوع آئین‌نامه‌ی نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات در دوره‌های آموزش عالی مصوب سال ۱۳۸۳، رشته‌های تربیت‌بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور موضوع آئین‌نامه اجرایی پذیرش قهرمانان در رشته‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور موضوع بند ۴ مصوبه‌ یکصد و ششمین جلسه شورای عالی فرهنگی و دانش‌آموزان برگزیده و خلاق موضوع آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره‌های دانش‌آموزی در رشته‌های علوم پزشکی مصوب سال ۱۳۸۲٫ مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تبلیغات بعضی از موسسات آموزشی غیرانتفاعی در مورد تحصیل همزمان با انجام خدمت سربازی نیز اظهار داشت: افراد واجد شرایط برای ادامه تحصیل از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند شد و تبلیغ در مورد ادامه تحصیل همزمان با انجام خدمات سربازی خلاف مقررات بوده و هیچ موسسه‌ای چنین اجازه‌ای ندارد
لذا ضرورت دارد جوانان عزیز فریب این گونه تبلیغات را نخورند. کمالی تصریح کرد: کلیه مشمولان فوق دیپلم و بالاتر حداکثر ۶ ماه بعد از فراغت از تحصیل فرصت دارند خود را جهت انجام خدمت دوره ضرورت معرفی کنند و در غیر این صورت غایت محسوب می‌شود. ولی چنانچه حداکثر تا یک سال از زمان فراغت از تحصیل در مقطع بالاتر پذیرفته شوند از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود و چنانچه مشغول انجام خدمت سربازی باشند نیز از خدمت ترخیص می‌شوند. وی در مورد امکان ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی نیز گفت: دانشجویان که مشغول تحصیل هستند ولی بیش از ۴ نیم سال تحصیلی از زمان تحصیل آنان سپری نشده باشند در صورتی که در رشته‌ بهتر یا مقطع بالاتر پذیرفته شوند مجاز به انصراف از دانشگاه‌ قبلی و ادامه تحصیل در مقطع با رشته جدید هستند.
مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: مقررات خدمت نظام وظیفه عمومی صرفا از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به اطلاع عموم مردم شریف و جوانان برومند می‌رسد و در این رابطه فریب تبلیغات بعضی از موسسات آموزشی غیرانتفاعی را نخورند.
دستورالعمل صادره در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۹۱ از طرف سازمان وظیفه عمومی ناجا در رابطه با تحصیل همزمان با خدمت که صراحتا در بند ۱۱ این دستور العمل آمده است :
" تحصیل همزمان با خدمت (حتی در صورت تایید دانشگاه) مجاز نبوده و برای اینگونه از دانشجویان معافیت تحصیلی صادر نخواهد شد"
همچنین در بند ۲۱ این دستورالعمل آمده است :
"سربازانی که خدمت دوره ضرورت آنان حداکثر تا ۳۰/۱۱/۹۱ به اتمام می رسد در صورت موافقت دانشگاه می توانند شروع به تحصیل خود را تا اتمام خدمت به تعویق بیندازند.بدیهی است اشتغال به تحصیل آنان با ارائه کارت پایان خدمت یا گواهی اتمام خدمت صادره از سوی نیروهای مسلح امکان پذیر می باشد."

منبع: باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور