آرشیو سایتحفظ جزء ۳۰ قرآن کریم معادل دو واحد درسی دانشگاه پیام نور

درس "حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم" به میزان دو واحد درسی در شورای آموزشی دانشگاه پیام نور تصویب شد.
ایگاه آموزش ایران به نقل از ایرنا: براساس به نقل از دانشگاه پیام نور، علیرضا اژدر افزود: درس 'حفظ جزء سی ام قرآن کریم ' معادل دو واحد درسی به صورت خودخوان بوده که دانشجویان برای گذراندن آن نیازی به پرداخت شهریه ندارند.
وی افزود: این دو واحد درسی، خارج از سقف واحدهای تعیین شده و مؤثر در معدل کل دانشجویان خواهد بود و از طریق آزمون تستی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
اژدر خاطرنشان کرد: پیش ثبت نام این درس جدید از روز یکشنبه، ۱۵ مردادماه ۹۱ برای دانشجویان حافظ قرآن کریم وعلاقمندان به حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم در سامانه اینترنتی گلستان آغاز خواهد شد.
وی از دانشجویان علاقه مند دعوت کرد تا از این فرصت استفاده کرده و با مراجعه به سامانه گلستان ثبت نام و اطلاعات قرآنی خود را ارائه دهند
منبع: اخبار پیام نور