آرشیو سایتانتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام‌نور آغاز شد

انتخاب واحد نیمسال اول دانشجویان ورودی قدیم دانشگاه پیام نور از امروز ۱۸ شهریور ماه آغاز می‌شود و تا روز ۲۸ شهریورماه ادامه دارد.
پایگاه آموزش ایران به نقل از دانشگاه نیوز: حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام‌نور از ۲۲ مهرماه آغاز می‌شود و تا روز ۲۷ مهرماه ادامه دارد.
شروع کلاس‌ها در این نیمسال از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۹۱ خواهد بود و مهلت ثبت نمرات میان ترم توسط اساتید در مقطع کارشناسی تا تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد تا ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۱ تعیین شده است.
ثبت ‌نام و انتخاب واحد برای ورودی‌های جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی این دانشگاه از اول تا هفتم مهرماه انجام خواهد شد.
ثبت نام و انتخاب واحد برای ورودی‌های جدید دکتری رسمی این دانشگاه از ۲۸ تا ۳۰ شهریور ماه است و امتحانات پایان ترم نیز از ۱۶ دی ماه ۱۳۹۱ آغاز می‌شود و تا ۹ بهمن ماه ۱۳۹۱ ادامه دارد.
منبع: اخبار پیام نور