آرشیو سایتقابلیت های جدید سایت گلستان پیام نور: نمایش دروس ارائه شده در هر ترم / کارنامه کلی دانشجو

به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا): قابلیت های جدید به سایت گلستان دانشگاه پیام نور اضافه شده است.

گزارش ۲۱۲ – مشاهده لیست دروس ارائه شده در هر ترم برای دانشجویان
در پی تغییرات بوجود آمده در سیستم گلستان دانشگاه پیام نور ، برای دانشجویان پیام نور قابلیتی فعال شده است که از طریق آن دانشجویان پیام نور می توانند از دروس ارائه شده در هر ترم توسط مرکزشان مطلع شوند.
این امکان که با گزارش ۲۱۲ قابل نمایش هست ، امکانی را برای شما فراهم می کند تا مطلع شوید مرکزتان در ترم جاری چه دروسی را و با چه گروه هایی برای رشته شما ارائه کرده است.
می توانید با مراجعه به سایت گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی:

سایت جامع آموزشی گلستان دانشگاه پیام نور

طی مسیر زیر:
آموزش –> گزارش های آموزش –> درس های ترمی –> 212- لیست دروس ارائه شده (ویژه دانشجو)
از این امکان جدید جهت مشاهده دروس ارائه شده در هر ترم به همراه تاریخ و ساعت امتحان پایان ترم دروس استفاده نمایید.
توجه : در هر صفحه ۱۷ درس ارائه شده همراه با گروه های مختلف آن نمایش داده می شود.برای مشاهده سایر دروس باید به صفحات دیگر گزارش مراجعه کنید که با کلیک بر روی “صفحه بعد” که عکس آن را در پایین مشاهده می کنید، سایر دروس ارائه شده در ان ترم برای شما قابل نمایش می شود.قابلیت جدید سیستم گلسنان پیام نور - گزارش 212 - نمایش درس ارائه شده در هر ترم
——————————————————————————–
گزارش ۱۰۰ – کارنامه کلی هر دانشجو
همچنین در جدیدترین امکانی که در سایت گلستان فعال شده است می توان به گزارش ۱۰۰ – کارنامه کلی هر دانشجو اشاره کرد.
از طریق این گزارش دانشجوی پیام نور در هر ترمی که باشد می تواند کارنامه کلی وضعیت واحدهای گذرانده خود – وضعیت دروس خود و … را دریافت کنند.
می توانید با مراجعه به سایت گلستان دانشگاه پیام نور به نشانی :

سایت جامع آموزشی گلستان دانشگاه پیام نور

و طی مسیر زیر:
آموزش –> گزارش های آموزش –> دانشجو –> کارنامه –> کارنامه کلی –> 100-کارنامه کلی
وضعیت کلیه واحدهای گذرانده خود در کلیه ترمها را مشاهده و پرینت کنند.
پیش از این دانشجویان پیام نور برای دریافت این گزارش باید به کارشناس رشته خود مراجعه می کردند.

منبع: پایگاه خبری دانشجویان پیام نور