آرشیو سایتثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نوبت سیزدهم

ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نوبت سیزدهم دوره های فراگیر دانشگاه پیام نور از تاریخ ۱۵/۷/۹۲ لغایت ۲۱/۷/۹۲ بصورت اینترنتی و از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org   انجام می شود .
پذیرش این دوره در گروههای امتحانی علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، منابع طبیعی و کشاورزی و هنر صرفاً برای بهمن ماه ۹۲ صورت می پذیرد .
داوطلبان برای کسب اطلاع بیشتر لازم است به پایگاه اینترنتی سنجش آموزش کشور مراجعه نمایند .