آرشیو سایتتمدید زمان پذیرش ثبت نام و حذف و اضافه کلیه دانشجویان پیام نور

زمان پذیرش غیر حضوری پذیرفته شدگان آزمون سراسری -بدون آزمون، استعداد درخشان درمقاطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی همچنین حذف و اضافه کلیه دانشجویان تا تاریخ ۲۰/۰۷/۹۲ تمدید شد.