آرشیو سایتتمدید زمان انتخاب واحد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد الکترونیکی و شرایط آن

رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان تهران

  با سلام و احترام .

پیروی رونوشت نامه شماه ۴۰۸۴۸/۳/د مورخ ۱۶/۸/۹۱ در خصوص تمدید زمان انتخاب واحد، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد الکترونیکی از تاریخ ۲۰/۸/۹۱ لغایت ۲۱/۸/۹۱ به اطلاع میرساند :

با توجه به اینکه در انتخاب واحد دانشجویان شیوه الکترونیکی مشکلاتی بوجود آمده بود امکان ترمیم انتخاب واحد دانشجویان مذکور به ترتیب ذیل فراهم شده است :

  1. اخذ دروس با انواع ارائه درس (الکترونیکی ، خودخوان و عادی از جمله دروس سمینار )برای دانشجویان ذینفع در تاریخ فوق الذکر امکان پذیر میباشد .
  2. حذف دروس با نحوه ارائه الکترونیکی و نوع درس عملی و عملی نظری و سمینار توسط دانشجویان  ذینفع امکان پذیر نمی باشد .
  3. دانشجویانی که دوره ایشان الکترونیکی رسمی /فراگیر میباشد (ورودی نیمسال دوم ۸۹ که تا کنون دوره ایشان به آموزشی الکترونیکی اصلاح نشده است ) ملزم به ترمیم انتخاب واحد خود شامل  حذف دروس با نحوه عادی و اخذ همان دروس با نحوه الکترونیکی می باشد.
  4. حذف دروس با نحوه ارائه الکترونیکی (پیرو دستور دفتر آموزش های آزاد به استانها ) بدلیل زیر حد نصاب بودن گروههای ارائه شده از انتخاب واحد دانشجو ، توسط استانها و مراکز در تاریخ های ۲۲/۸/۹۱ لغایت ۲۳/۸/۹۱ امکان پذیر می باشد.
  5. ارسال پیامک به کلیه دانشجویان الکترونیکی الزامی می باشد و می بایست از طریق استانها انجام پذیرد.
  6. از تاریخ ۲۲/۸/۹۱ لغایت ۲۳/۸/۹۱ انتخاب واحد کلیه دانشجویان برای استانها / مراکز فعال می  گردد تا ایشان بتوانند موارد ضروری را اصلاح نمایند .

منبع: دانشگاه پیام نور تهران