آرشیو سایت۳۰ درصد از جمعیت دانشجویی کشورپیام نوری هستند

به گزارش خبرنگار دانشگاه نیوز دکتر حسن زیاری، رییس دانشگاه پیام نور در این دیدار، در ابتدا با بیان اینکه بیش از یک میلیون وصدهزار دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، گفت:۳۰ درصد از جمعیت دانشجویی کشور و ۵۰ درصد ازجمعیت دانشگاه های دولتی در دانشگاه پیام نور هستند.
وی گفت:پیام نور علاوه برداخل در خارج از کشور،غیر از افغانستان در حدود ۷۰ کشور دنیا ، دانشجویان فارسی زبان و ایرانیان خارج از کشور را تحت پوشش دارد.
زیاری افزود:این دانشگاه در ۱۶ کشور نیزواحد و نمایندگی دارد . در کشور افغانستان نیزدارای شعبه است.
رییس دانشگاه پیام نور این دانشگاه در هرات و مزار شریف نیزدارای نمایندگی است و بیش از هزار دانشجو در دانشگاه پیام نور مرکز کابل تحصیل می کنند.
وی ادامه داد:یکی ازمشکلات دانشگاه پیام نور اعزام اساتید به افغانستان و ارسال کتاب است که امید است با تمهیداتی که دراین زمینه اندیشیده می شود این مشکل مرتفع شود.
عبید وزیر تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان نیزگفت: توقع ما از کشورهایی که شعبه ها یاواحدهایی را در افغانستان دایر کرده اند این است که این شعبه ها را با همان کیفیت که در کشور خود دایر کرده اند ، ایجاد کنند.
وی افزود: دردانشگاه پیام نور افغانستان ۱۰۰۰ دانشجو تحصیل می کنند که ۲۷۰ نفرآنهادانشجویان کارشناسی ارشد هستند.
وی دربحث حل مشکلات ارسال کتاب و اعزام استاد نیز قول مساعد داد ودرخواست کرد که محتوی کتب ارسالی به نحوی باشد که جای هیچ گونه انتقادی نداشته باشد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز

نسبت استاد به دانشجو در پیام نور چند است؟ قانون چه می گوید؟

سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم با ارائه آماری نسبتهای فعلی استاد به دانشجو در دانشگاههای کشور را اعلام کرد
به گزارش اخبار پیام نور رضا عامری نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه پیام نور را یک به ۳۲۰ اعلام کرد وی همچنین در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان کرد:هرم هیئت علمی باید در دانشگاههای دولتی نسبت استادیار به بالا شامل استادیار تا استاد تمام برای دانشگاههای دولتی یک به ۷۵ و نسبت استاد به دانشجو باید در دانشگاههای غیردولتی، آزاد و پیام نور یک به ۶۰ باشد.
تعداد اعضا هیئت علمی پیام نور گفته می شود حدود ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ نفر می باشند که آمار ها نشان میدهد ۸۰ تا ۸۵ درصد این افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند!
همچنین مسوولین دانشگاه پیام نور تعداد دانشجویان پیام نور را بیش از یک میلیون اعلام کرده اند
فصل دوم قانون برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۰-۱۳۹۴) ماده شانزدهم بند ج نوشته شده است :
"برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام‌وقت به دانشجو در تمامی دانشگاهها اعم از دولتی و غیردولتی به گونه‌ای که تا پایان برنامه نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر چهل و در دانشگاه پیام نور به حداکثر دویست و پنجاه برسد"

منبع: اخبار پیام نور