تاریخ امتحانات | استاد زانیس

آرشیو سایتیک نکته ساده ریاضی برای دانستن تاریخ امتحانات پیام نور کافی می باشد!

شاید برای شما یا سایر دوستان شما این سوال پیش آمده باشد که چرا تاریخ امتحانات پیام نور در سیستم گلستان به این صورت مثلا :امتحان (۲_۱۳۹۱٫۰۶٫۱۳) می باشد؟ آیا امتحان در یک بازه زمانی خاص می باشد؟ یا اینکه امتحان در دو روز برگزار می شود؟ پاسخ شما هیچکدام است ! شما فقط کافیست بدانید اعداد را باید از سمت چپ شروع به خواندن کنید!
خوب باهم مثال گفته شده را بخوانیم:امتحان (۲_۱۳۹۱٫۰۶٫۱۳) ،امتحان در سال:۱۳۹۱ و در ماهه:۰۶ ، و در روز:۱۳ می باشد یعنی امتحان در سیزدهمین روز شهریورماه سال یک هزار و سیصد و نود یک برگزار می شود.
اما آن عدد ۲ باقی مانده در این مثال چیست ؟ عدد آخر نوشته شده مربوط به چندمین روز برگزاری کل امتحانات است،یعنی اگر یک باشد اولین روز، دو باشد دومین روز، سه باشد سومین روز … از کل امتحانات دانشگاه پیام نور که برگزار می شود.
منبع: اخبار پیام نور