آرشیو سایتبودجه سال ۹۱ به دانشگاه پیام نور اختصاص نیافت/ اداره دانشگاه با شهریه و صرفه‌جویی

محمود کی منش اضافه کرد: دانشگاه پیام نور به علت تورم نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد افزایش هزینه دارد.
وی همچنین درباره میزان بودجه ای که از سوی دولت به دانشگاه پیام نور اختصاص داده است، تاکید کرد که هیچ رقمی از بودجه تصویب شده سال ۹۱ برای دانشگاه پیام نور تاکنون اختصاص نیافته است.
به گفته معاون اداری مالی دانشگاه پیام نور، در حال حاضر دانشگاه پیام نور از محل درآمد شهریه ها هزینه ها را مدیریت می کند.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون بارها موضوع عدم پرداخت بودجه به دانشگاه پیام نور را پیگیری کردیم اما رقمی را دریافت نکرده ایم.

منبع: باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور