آرشیو سایتحذف دروس مازاد معارف دانشجویانی که بیش از یک درس انتخاب کرده اند

دانشجویانی که بیش از یک درس معارف انتخاب کرده اند در این نیمسال دروس مازاد آنها حذف خواهد شد
علیرضا دل افکار سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور در نامه ای که به روسای مراکز ارسال کرده است عنوان کرده است دانشجویانی که در انتخاب واحد نیمسال اول ۹۲-۹۱بیش از یک درس معارف انتخاب نموده اند برخلاف مقررات عمل کرده اند.دل افکار در این نامه از راهکار حذف سیستمی دروس از سیستم گلستان و انتخاب واحد این دسته از دانشجویان خبر داد و گفت دانشجویان مذکور باید مجدد انتخاب واحد خود را بررسی کنند!
پیش از این pnunews.com در این رابطه به دانشجویان اطلاع رسانی کرده بود که نباید بیش از یک عنوان درس معارف در این ترم انتخاب واحد کنند.

منبع:  پیام نور نیوز