آرشیو سایتاصلاحیه جدول منابع درسی رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوازدهم

اصلاحیه جدول منابع درسی در رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت در مقطع کارشناسی ارشد نوبت دوازدهم
 
 

منبع: باشگاه دانشجویان دانشگاه  پیام نور

اصلاحیه شماره (۱) منابع درسی برخی از رشته ها

با توجه به تغییر برخی موارد از جمله شرح پیوست و نام کتاب رشته های مذکور,جهت دریافت آخرین منابع درسی خود اقدام فرمائید

اصلاحیه منابع درسی (۱۸/۷/۹۱)
مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

منبع: باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور