آرشیو سایتاولین اصلاحیه لیست منابع درسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور منتشر شد

به گزارش اخبار پیام نور در پیگیری که برای غیر فعال بودن لیست منابع برخی رشته ها انجام دادیم چند اصلاحیه برای آنها اعلام شد.برهمین اساس اولین اصلاحیه لیست منابع درسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور در ۶ اسفند ۹۱ برای رشته های کارشناسی ارشد حسابداری ، مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی ، آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش آب وهوا شناسی ، آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش آب وهوا شناسی کاربردی شهری و آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی) اعمال شده است. همچنین صبح دیروز هفتم اسفند اصلاحیه لیست ارائه دروس و لیست منابع درسی برای رشته کارشناسی ارشد عمران – سازه نیز اعلام شد

برای دانلود جدول وضعیت منایع درسی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ کلیه رشته ها در مقاطع
کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد ، دکترا دانشگاه پیام نور کلیک کنید

منبع: اخبار پیام نور