آرشیو سایتاصلاحیه سوالات درس فرهنگ و تمدن نیمسال دوم اعمال شد

اصلاحیه سوالات امتحانی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و برخی دیگر از دروس نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰ دانشگاه پیام نور اعمال شد
اخبار پیام نور گزارش می دهد:در ایام امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بود که دانشجویانی زیادی اعتراض خود را نسبت به سختی سوالات امتحانی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران به ما منتقل کردند.نحوه طراحی سوالات امتحانی درس فرهنگ و تمدن اسلامی در آن نیمسال به گونه ای بود که حجم بسیاری از نظرات را به خود اختصاص داده بود.نمرات اعلام شد تعداد نظرات بسیاری از دانشجویان در این رابطه با این موضوع و اذعان به سختی سوالات به نحوی بود که ما را مجبور کرد آن را از طریق عبدالله معتمدی معاون آموزشی وقت پیام نور پیگیری کنیم.
باتوجه به سیستم جدید بازنگری سوالات امتحانی بجای برگزاری آزمون مجدد و نحوه ریزشی اعلام شدن دروس اگر چه با تاخیر ولی بالاخره اصلاحیه سوالات امتحانی درس فرهنگ و تمدن اسلام و ایران و برخی دیگر از دروس اعمال شده و نمرات تغییر کرده و در واقع بیشتر شده است.
لازم به ذکر است دانشجویانی که در آن نیمسال با اصلاحیه جدید نمرات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۱-۹۰ آنها تغییر کرده است و قبلا رد شده بودند و الان قبول شده اند اول اینکه اگر مجدد آن دروس را در تابستان گرفته اند نمره دوم آنها محاسبه نمی شود و دوم، اگر در این نیمسال آن دروس را انتخاب کرده اند باید در حذف و اضافه اقدام به حذف دروس کنند.

منبع: اخبار پیام نور