آرشیو سایتدرس حفظ قرآن در دانشگاه پیام نور اختیاری است/تحصیل ۱۷ هزار دانشجوی شاهد در دانشگاه

معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور اظهار کرد: واحد درسی حفظ قرآن در دانشگاه پیام نور اختیاری است.
 علیرضا اژدر معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور در جریان سفر به جزیره قشم، گفت: اخیرا در بین تمام دانشگاه‌های کشور دانشگاه پیام نور مقام اول را در مسابقات قرآنی دانشجویی دانشجویان کشور کسب کرده است.
وی با بیان اینکه محل برگزاری دور هفدهم این مسابقات در استان خوزستان خواهد بود، افزود: امسال نیز در مسابقات داخلی پیام نور کشور بیش از ۱۲ هزار دانشجو شرکت کردند.
معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور کشور در ارتباط با پنجمین دوره جشنواره ملی حرکت دانشجویی اظهار کرد: دانشگاه پیام نور در این مسابقات شرکت فعال داشته است و سه رتبه برتر را کسب کرده است.
دکتر اژدر با بیان اینکه درس دو واحدی حفظ قرآن اختیاری است بیان کرد: حفظ جزء ۳۰ قرآن به عنوان واحد درسی در دانشگاه پیام‌نور تصویب شده که بدون پرداخت هزینه و تاثیر مثبت در معدل دانشجو ارایه می‌شود.
وی اضافه کرد: استان هرمزگان از لحاظ فعالیت‌های فرهنگی در بین دانشگاه‌های پیام نور اول شد و همچنین دانشگاه پیام نور واحد بین‌الملل قشم در سال ۹۰ جزو ۱۰ دانشگاه برتر کشور در زمینه‌های فرهنگی شد.
معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور ادامه داد: بیش از ۱۷ هزار دانشجو شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌های پیام نور کشور تحصیل می‌کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز