آرشیو سایتتغییر در آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور/ تغییر قوانین تکدرس و معرفی به استاد

پایگاه خبری دانشجویان پیام نور : معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور آیین نامه آموزشی جدید این دانشگاه را ایلاغ کرد / تغییر در قوانین تکدرس و معرفی به استاد
به گزارش پایگاه خبری دانشجویان پیام نور  : در تاریخ ۲۳ مهرماه ۹۱ وزارت علوم و تحقیقات آیین نامه آموزشی جدیدی را برای مقاطع کاردانی و کارشناسی به کلیه دانشگاه های کشور ابلاغ کرد.
بر همین اساس دانشگاه پیام نور نیز بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم ، تغییراتی در آیین نامه آموزشی خود نیز اعمال کرده است.
تغییرات در ۲ بند اعمال شده است که بر اساس زیر می باشد:
بند ۱ :  در شرایطی که از دانشجو ۸ واحد درسی (نظری) باقی مانده باشد ، می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب نماید.
بند ۲ : در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل ، تنها دو درس نظری باقیمانده داشته باشد می تواند آن دو درس را بصورت معرفی به استاد بگذراند.
دل افکار ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور همچنین افزوده است که این موضوع از تاریخ صدور قابل اجرا بوده و با ابلاغ این بخشنامه کلیه بخشنامه های صادره در خصوص معرفی به استاد و آزمون تکدرس ملغی اعلام می شود.

منبع: پایگاه خبری دانشجویان پیام نور