آرشیو سایتسقف واحد‌های مجاز انتخابی دانشجو در هر ترم تحصیلی / واحدهای مجاز ترم تابستان

بر اساس جزییات آیین‌نامه جدید مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه‌ها سقف واحد‌های مجاز انتخابی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی اعلام شد.
بر اساس آیین‌نامه جدید مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته دانشگاه‌ها دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می‌تواند حداقل ۱۴ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند.
بر این اساس حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی شش واحد است. همچنین در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می‌تواند صرف نظر از معدل کل ( کمتر از ۱۰) و مشروطی تا ۲۴ واحد اخذ کند.
واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به هر دلیلی نباید کمتر از ۱۴ واحد درسی باشد در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از ۱۴ واحد درس برسد این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیل کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می‌شود.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه نیوز