آرشیو سایتضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاه ها(پذیرفته شدگان سال ۱۳۹۱ )

از : معاونت آموزشی و سنجش – اداره کل خدمات آموزشی ( اداره مشمولین )
به : روسای محترم مراکز استان ها ، مراکز و واحدهای آموزشی دانشگاه
موضوع : ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاهها سال ۹۱
به پیوست ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاهها سال ۹۱ به شماره ۱۷۶۵/۱/۲-۲۳ تاریخ ۱۸/۶/۹۱ صادره از سازمان وظیفه عمومی ناجا برای استحضار و دستور ابلاغ به کلیه مراکز و واحدهای تابعه ارسال می گردد.
دریافت اطلاعیه سازمان نظام وظیفه عمومی

منبع: باشگاه دانشجویان دانشگاه پیام نور