آرشیو سایتلیست دروس ریزشی نیمسال اول ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور منتشر شد

دروس ریزشی نیمسال اول ۹۲-۹۱ پیام نور یک ماه مانده به امتحانات ترم بعد اعلام شد
در اردیبهشت سال گذشته خبری را به صورت اختصاصی منتشر کردیم که نحوه اعلام دروس ریزشی تغییر کرده است ( اینجا ) و دیگر لیست دروس ریزشی اعلام نخواهد شد و نمره دروس به روش جدیدی اصلاح می شوند در واقع همان زیر نمودار بردن نمرات در سایر دانشگاه ها که در پیام نور به شکل دیگری اجرا شد. تصمیمی که بنظر میرسید بهتر است از برگزار شدن آزمون مجدد که به دانشجو و دانشگاه هزینه تحمیل می کند.اما در سالگرد آن خبر علیرضا دل افکار معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور در نامه ای لیست دروسی را به عنوان ریزشی اعلام کرده است که همزمان با امتحانات ترم دوم برای آنها آزمون مجدد برگزار خواهد شد! این همه تاخیر و اعلام لیست کمتر از یک ماه مانده به امتحانات ترم دوم قابل تامل است! و در واقع  اگر منظور این معاونت! دروس خارج از منبع نبوده! و دقیقا همان دروس ریزشی منظور بوده است برگزاری آزمون مجدد برای دروس ریزشی حرکت به عقب در قوانین آموزشی دانشگاه پیام نور است. ۱۸ کد درس به عنوان دروس ریزشی نیمسال اول ۹۲-۹۱ اعلام شده اند. دروس در صورتی در لیست ریزشی ‌ها قرار می گیرند که بیش از ۷۰ درصد از دانشجویان در آن درس در یک ترم مشخص حدنصاب نمره را کسب نکنند ، آزمون درس تستی کامل باشد و بیش از ۵۰ دانشجو در کل کشور آن درس را انتخاب کرده باشند.
ثبت نام در آزمون مجدد اختیاری می باشد و تنها دانشجویانی می توانند در آزمون مجدد شرکت کنند که در آزمون قبلی حضور داشته اند.تاریخ ثبت نام آزمون از ۱۰ اردیبهشت از طریق سیستم گلستان پیام نور انجام می شود.ثبت نام در آزمون مجدد خارج سقف و بدون شهریه می باشد
رؤسای محترم استانها
 باسلام و احترام
بدینوسیله عناوین دروسی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۲-۹۱ ریزش بالا داشته اند به حضور اعلام می گردد. مقتضی است دستور فرمائید ضمن توجه به موارد زیر، اطلاع رسانی دقیق و سریع به عمل آید.

  1. نوع آزمون : ریزشی مرحله اول
  2. مسیر ثبت نام: نیمسال ۳۹۱۲
  3. تاریخ ثبت نام : ۱۰/۰۲/۹۲ تا ۱۵/۰۲/۹۲
  4. فقط دانشجویانی می توانند در آزمون مجدد این دروس شرکت نمایند که در امتحان قبلی حضور داشته اند.
  5. این دروس جزء سقف انتخاب واحد ترم ۳۹۱۲ محسوب نمی شود .
  6. شرکت دانشجویان در آزمون اجباری نیست.
  7. تاریخ برگزاری امتحانات این دروس همزمان با امتحانات پایان نیمسال دوم ۹۲-۹۱ می باشد.

 

نام درس

کد درس

رشته تحصیلی

الکتریسیته

۱۱۱۲۱۷۳

آموزش علوم تجربی

حرارت و ترمودینامیک و امواج

۱۱۱۲۱۷۵

آموزش علوم تجربی

فیزیک

۱۱۱۳۰۰۱

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آمار و کاربرد آن در مدیریت

۱۱۱۷۰۰۹

مدیریت دولتی

آمار و کاربرد آن در مدیریت

۱۱۱۷۰۱۸

حسابداری

آمار و کاربرد آن در مدیریت

۱۱۱۷۰۸۶

مدیریت بازرگانی- مدیریت دولتی

آمار ۲

۱۱۱۷۱۱۸

علوم اقتصادی

آشنایی با کامپیوتر و کاربردآن

۱۲۱۱۴۰۶

امور تربیتی

متون اختصاصی انگلیسی

۱۲۱۲۱۵۵

علم اطلاعات و دانش شناسی

کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری

۱۲۱۶۴۳۸

جغرافیا و برنامه ریزی شهری ( جدید)

روشهای مطالعات دینی ۱

۱۲۲۰۱۴۹

الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان

نحو ۲

۱۲۳۰۰۱۶

زبان و ادبیات عرب

نحو ۱

۱۲۳۰۰۷۷

زبان و ادبیات عربی

مبانی کارآفرینی

۱۲۳۴۰۲۷

مهندسی تولیدات دامی- مهندسی صنایع- مهندسی منابع طبیعی محیط زیست- مهندسی فناوری اطلاعات – مهندسی کامپیوتر
(نرم افزار)- علوم کامپیوتر

تحقیق در عملیات ۱

۱۳۱۲۰۲۴

مهندسی مدیریت پروژه

ایستایی

۱۴۱۱۱۷۱

مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها

متون اختصاصی انگلیسی

۱۷۱۲۱۷۰

علم اطلاعات و دانش شناسی

آمار برای کتابداران

۱۷۱۲۱۹۰

علم اطلاعات و دانش شناسی

rizeshi-911-1

rizeshi-911-2

 

 

منبع:اخبار پیام نور