آرشیو سایتانتقال درگاه اطلاع رسانی تمامی دانشگاه های پیام نور کشور به دامنه Pnu.ac.ir

تمامی دانشگاه های پیام نور کشور موظف شده اند درگاه اطلاع رسانی خود را به دامنه Pnu.ac.ir انتقال داده و از سیستم مرکزی سیگما آنرا مدیریت نمایند در همین راستا تا کنون فضای لازم برای تمامی استانها جهت انتقال مطالب به هاست ایجاد گردیده است. نوع آدرس دهی دانشگاه های استانی بصورت نام استان نقطه Pnu.ac.ir می باشد برای مثال:
Alborz.pnu.ac.ir
Bushehr.pnu.ac.ir
Fars.pnu.ac.ir
Tehran.pnu.ac.ir
kerman.pnu.ac.ir
qazvin.pnu.ac.ir
khz.pnu.ac.ir
razavi.pnu.ac.ir

آدرس دهی مراکز و واحدها نیز به دو صورت مستقیم یا زیر پورتالی صورت می گیرد که مثال های آدرس دهی مستقیم آن بصورت زیر می باشند:
yazd.pnu.ac.ir
bojnurd.pnu.ac.ir
shirvan.pnu.ac.ir
esfarayen.pnu.ac.ir
آدرس غیر مستقیم به چند صورت می باشد برای مثال برای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران بصورت زیر می باشد:
teh-damavand.pnu.ac.ir
teh-pardis.pnu.ac.ir
teh-hasanabad.pnu.ac.ir
teh-rey.pnu.ac.ir
برای استان هایی مانند خراسان رضوی، فارس، خوزستان و … ابتدا نام واحد یا مرکز سپس نقطه نام استان نقطه دامنه دانشگاه پیام نور می آید:
khz.pnu.ac.ir
khr.khz.pnu.ac.ir
lar.fars.pnu.ac.ir
abadeh.fars.pnu.ac.ir
trh.razavi.pnu.ac.ir
kakhk.razavi.pnu.ac.ir
مثالی از نمونه دیگر آدرس دهی درگاه دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر می باشد که بصورت عکس مثال قبل ابتدا نام استان سپس نام مرکز یا مخفف آن آمده است:
bushehr.bu.pnu.ac.ir

در کل می توان گفت این سیستم در مدیریت یکپارچه پرتال دانشگاه های پیام نور کشور کار مفیدی می باشد اما مشکل اصلی در سرور این دانشگاه می باشد که تا کنون که تقریباً حدود ۵۰ درصد مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور کشور به این سیستم متصل گردیده اند درگاه اطلاع رسانی آنها به سختی و کندی بالا می آید و مستلزم مدیریت بهتر این سرور می باشد.
یادآور می شود این اقدام به منظور بالا بردن رتبه سایت دانشگاه پیام نور از نظر کمی و کیفی در بین دانشگاه های کشور صورت گرفته است. طبق آخرین رتبه بندی نظام ارزیابی وبسایت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور وبسایت دانشگاه پیام نور پس از دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، جهاد دانشگاهی، پایگاه حوزه، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و دانشگاه فردوسی مشهد رتبه هفتم را دارا می باشد. گرچه به استناد سایت alexa.com هم اکنون رتبه بازدید سایت دانشگاه پیام نور در ایران ۵۶ می باشد و در بین موسسات آموزشی و پژوهشی و دانشگاه های داخلی پس از وبسایت دانشگاه جامع علمی کاربردی پربازدیدترین سایت دانشگاهی کشور را در اختیار دارد.
منبع: باشگاه دانشجویان پیام نور