مراحل تولید محصولات جدید


help current flow

برای مشاهده جزئیات هر محصول می توانید روی یکی از مراحل کلیک نمایید.


مدرس:استاد محمودی

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
فصل 9
فصل 10
فصل 11

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد امیری

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
فصل 9
فصل 10

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد رحیم پور

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 6
فصل 7

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد کاشفی

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد پیرایش

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
فصل 9
فصل 10

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد توکلی

فصل 1
فصل 4
فصل 5
فصل 7
فصل 8
فصل 9
فصل 10
فصل 11
فصل 12

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد مجید رستگار

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد پارسانیا

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 9

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد آذرخش

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
فصل 9
فصل 10

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد کرامتی

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
فصل 9
فصل 11

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:استاد بهنام پور

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6

حل تمرین
حل نمونه سوال

مدرس:مهدی بیگدلو

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5

حل تمرین
حل نمونه سوال
نام درس
  • انتخاب استاد
  • تولید محتوا
  • بازبینی و تست
  • عرضه به بازار
نظریه زبان و ماشین
استاتیک
حسابداری پیشرفته 1
مدار الکترونیکی
برنامه سازی کامپیوتر C کریم زادگان
معماری کامپیوتر
حسابداری صنعتی 1
مقاومت مصالح
زبان عمومی
سیستم عامل
حسابداری صنعتی 2
ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'eostad_db.ostz_comments' doesn't exist]
SELECT * FROM ostz_comments WHERE ( comment_approved = '1' ) AND comment_post_ID = 7179 ORDER BY ostz_comments.comment_date_gmt ASC, ostz_comments.comment_ID ASCبخش نظرات بسته شده است.