آرشیو نویسنده: میرزاییبروز رسانی آموزش تصویری تحقیق در عملیات سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار تحقیق در عملیاتUntitled-1

رفع مشکل پخش فیلم در ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱

فایل رفع مشکل فیلم در نرم افزار ریاضیات پایه۱Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری اصول حسابداری۱ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار اصول حسابداری۱Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری صنعتی۲ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار صنعتی۲Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار ریاضیات پایه و مقدمات آمار۱Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار ریاضیات پایه و مقدمات آمار۲Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری اصول حسابداری۳ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار اصول حسابداری۳Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری میانه۱ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار میانه۱Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری حسابداری پیشرفته۲ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار حسابداری پیشرفته۲Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری معماری کامپیوتر سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار معماری کامپیوترUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری آمار و کاربرد آن در مدیریت۱ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار آمار و کاربرد آن در مدیریتUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری زبان عمومی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار زبان عمومیUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری طراحی الگوریتم ها سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار طراحی الگوریتم هاUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری سیستم عامل سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار سیستم عاملUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری شیمی عمومی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار شیمی عمومیUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری نظریه زبان سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار نظریه زبانUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری مدار منطقی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار مدارمنطقیUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری فیزیک۲ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار فیزیک۲Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری فیزیک۱ هریس بنسون سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار فیزیک۱ هریس بنسونUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری برنامه سازی کامپیوتر سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزاربرنامه سازی کامپیوترUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری آمار توصیفی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار آمار توصیفیUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری مقاومت مصالح سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار مقاومت مصالحUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری مالی۱ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار مالی۱Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری صنعتی۱ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار صنعتی۱Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری میانه۲ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار میانه۲Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری اقتصاد خرد سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار  اقتصاد خردUntitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری اصول حسابداری۲ سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار اصول حسابداری۲Untitled-1

بروز رسانی آموزش تصویری مدار الکترونیکی سال تحصیلی ۹۴-۹۳

فایل بروز رسانی نرم افزار مدار الکترونیکی Untitled-1

آموزش برطرف کردن مشکل اجرا نشدن برنامه در ویندوز۸٫۱ و ویندوز ۱۰

آموزش برطرف کردن مشکل اجرا نشدن برنامه در ویندوز۸٫۱ و ویندوز ۱۰ :

  1. برای این کار ابتدا my computer را باز کرده و گزینه computer را انتخاب نمایید.

­1

 

۲٫مطابق شکل انتخاب گزینه uninstall or change a program

2

۳٫سپس در سمت چپ انتخاب گزینه view installed updates

3

 

۴٫ابتدا گزینه های (KB3105216)و (KB3105210)و (KB3093266)را به صورت جدا انتخاب کرده سپس روی هر کدام کلیک راست کرده و گرینه uninstall را انتخاب کنید

نکته۱) برای سهولت پیدا کردن گزینه مورد نظر ابتدا در فضای خالی از این صفحه کلیک راست کرده سپس براساس نام مرتب سازی کنید

Click right\sort by:name

نکته۲)برای پاک کردن آپدیت ها ابتدا KB3105216 را حذف کنید و بعد اگر گزینه KB3105210 در لیست موجود بود حذفش کنید و در انتها اگر گزینه KB3093266 موجود بود حذف شود.

4

۵٫در پنجره باز شده گزینه yes را انتخاب کرده تا مراحل حذف این آپدیت مربوطه انجام شود

5

  1. منظر بمانید تا مراحل حذف کامل انجام شود سپس در آخر سیستم خود را restart کنید.6

بروز رسانی آموزش تصویری ریاضی پایه برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری ریاضی پایه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1

ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری ICDL برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری icdl به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری آمار استنباطی برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری آمار استنباطی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1

ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری آمار توصیفی برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری آمار توصیفی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری آمار و احتمال۱ برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری آمار و احتمال۱ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری آمار و کاربرد آن در مدیریت۱ برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری آمارو کاربرد آن در مدیریت۱  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری آمار و کاربرد آن در مدیریت۲ برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری آمار و کاربرد آن در مدیریت۲  به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری ++C برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری ++c به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری برنامه سازی کامپیوتر برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری برنامه سازی کامپیوتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری اقتصاد کلان برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری اقتصاد کلان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری اقتصاد خرد برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

 

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری اقتصاد خرد به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری فیزیک۱ هریس بنسون برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

 

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری فیزیک۱ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری فیزیک۲ برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

 

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری فیزیک۲ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری فیزیک۱ رضوی برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری فیزیک۱ رضوی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری ریاضیات گسسته قلی زاده برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری ریاضیات گسسته به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری حسابداری پیشرفته۲ برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری حسابداری پیشرفته به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری ریاضیات گسسته نورانی برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری ریاضیات گسسته به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری حسابداری پیشرفته۱ برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری حسابداری پیشرفته۱ به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری مبانی کامپیوتر برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری مبانی کامپیوتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب

بروز رسانی آموزش تصویری مبانی مهندسی برق برای ویندوز ۸٫۱ و ۱۰

برای مشاهده نحوه  بروز رسانی نرم افزار آموزش تصویری مبانی مهندسی برق به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

Untitled-1 ادامه مطلب