* کلاسهای درس در این نیمسال نیز از ۷ بهمن ماه ۹۳ فعال خواهند شد.
* حذف و اضافه در این نیمسال از ۲۶ بهمن آغاز و تا ۴ اسفند ۹۳ می باشد.
* مهلت ارائه درخواست مهمان موقت یا دائم شدن دانشجویان و تایید توسط مراکز مبدا و مقصد برای نیمسال دوم (بهمن) که تا ۲۶ دی ماه اعلام شده بود ، بر اساس بخشنامه جدید (+اینجا) تا ۶ بهمن ماه ۱۳۹۳ تمدید شده است.
* مهلت ثبت نمره میان ترم دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم تا ۱۲ خرداد و ارشد تا ۱۰ تیر ۹۴ می باشد.
* امتحانات نیمسال دوم تحصیلی ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور در بازه زمانی ۹ خرداد لغایت ۷ تیرماه ۱۳۹۴ نیز برگزار خواهد شد.

منبع: Pnuna