آمار و کاربرد آن درمدیریت ۲ | استاد زانیس


آمار و کاربرد آن درمدیریت ۲

مدرس : مریم عطایی
منبع : خدیجه جمشیدی
قیمت : 35000 تومان


افزودن به سبد خرید توضیحات خرید سریال

لیست رشته ها:امکانات نرم افزار: • آموزش گام به گام درس به صورت تصویری • خلاصه مطالب درس • آموزش درس توسط اساتید مجرب و عضو هیئت علمی دانشگاه • نمونه سوالات امتحانی پایان ترم به همراه پاسخ تشریحی • آزمون ساز پیشرفته (ترمی، فصلی، جامع) به همراه ثبت سوابق آزمون های دانشجو • قابلیت مشاهده خلاصه فیلم های آموزشی برای مرور و یادگیری سریع درس • پاسخ به سوالات علمی از طریق تالارهای گفتگوی استاد زانیس

سرفصل های تدریس شده:

فصل هشتم : برآورد میانگین جامعه
برآورد میانگین جامعه
فصل نهم : برآورد نسبت و واریانس جامعهبرآورد نسبت و واریانس جامعه
فصل دهم : آزمون میانگین جامعه
آزمون میانگین جامع
آزمون میانگین جامعه برای نمونه های کوچک
فصل یازدهم : آزمون نسبت و واریانس جامعه
آزمون های آماری درباره نسبت و واریانس جامعه
فصل دوازدهم : انالیز واریانس
انالیز واریانس
فصل سیزدهم : ضریب همبستگی و رگرسیون
ضریب همبستگی و رگرسیون


بخش نظرات بسته شده است.