زبان عمومی | استاد زانیس


زبان عمومی

مدرس : استاد آذرخش
قیمت : 35000 تومان


افزودن به سبد خرید توضیحات خرید سریال

لیست رشته ها:

آب و هوا شناسي - آمار - آمار و كاربردها - آموزش حرفه و فن - آموزش ديني- عربي - آموزش رياضي - آموزش علوم تجربي - آموزش و پرورش ابتدايي - ارتباط تصويري (گرايش ارتباط تصويري) - الهيات و معارف اسلامي گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي - الهيات ومعارف اسلامي گرايش اديان وعرفان - الهيات ومعارف اسلامي گرايش تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي - الهيات ومعارف اسلامي گرايش علوم قرآن وحديث - الهيات ومعارف اسلامي گرايش فلسفه وكلام اسلامي - امور تربيتي - بهداشت محیط - تاريخ - تربيت بدني وعلوم ورزشي - تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ) - تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ) - تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني)(كارداني ) - تربيت معلم قرآن كريم - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد) - جغرافياوبرنامه ريزي شهري (كارشناسي ) - جغرافياي انساني (روستايي ) - جغرافياي انساني (شهري ) - جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي ) - جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي ) - حسابداري - حسابداري (چندبخشي ) - حسابداری(کاردانی) - حقوق - راهنمايي و مشاوره - روانشناسي گرايش روانشناسي عمومي - روانشناسی - رياضي (كاربردي ) - رياضي (محض ) - رياضيات و كاربردها - زبان و ادبيات انگليسي - زبان و ادبيات عرب - زبان و ادبيات عربي - زبان و ادبيات فارسي - زمين شناسي - زمين شناسي (كاربردي ) - زمين شناسي (محض ) - زيست شناسي گرايش علوم گياهي - زيست شناسي گرايش عمومي - ژئومورفولوژي - شيمي (كاربردي ) - شيمي گرايش محض - صنايع دستي - طراحي پارچه - طراحي پارچه و لباس (گرايش طراحي چاپ پارچه) - عكاسي - علم اطلاعات و دانش شناسي - علم اطلاعات ودانش شناسي - علوم اجتماعي - علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه) - علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) - علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي ) - علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي) - علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي) - علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري) - علوم اقتصادي (اقتصادنظري ) - علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي - علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني - علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي - علوم سياسي - علوم كامپيوتر - فرش ( گرايش بافت و مرمت فرش ) - فيزيك (اتمي و مولكولي) - فيزيك (حالت جامد) - فيزيك (هسته اي ) - كتابت و نگارگري ( گرايش خوشنويسي ) - كتابت و نگارگري ( گرايش خيالي نگاري ) - كتابت و نگارگري ( گرايش طراحي سنتي و تذهيب) - مترجمي زبان انگليسي - مديريت بازرگاني - مديريت بازرگاني (چندبخشي ) - مديريت جهانگردي - مديريت جهانگردي (چندبخشي ) - مديريت دولتي - مديريت دولتي (چندبخشي ) - مديريت صنعتي - مديريت صنعتي (چندبخشي ) - مرمت بناهاي تاريخي - مهندسي آب وخاك - مهندسي برق - گرايش الكترونيك - مهندسي برق - گرايش قدرت - مهندسي برق - گرايش كنترل - مهندسي برق - گرايش مخابرات - مهندسي برق - گرايش مهندسي پزشكي (بيوالكتريك) - مهندسي پزشكي - گرايش بيومتريال - مهندسي پزشكي - گرايش بيومكانيك - مهندسي پليمر - صنايع پليمر - مهندسي پليمر - علوم و تكنولوژي رنگ - مهندسي خودرو - مهندسي راه آهن - بهره برداري - مهندسي راه آهن - جريه - مهندسي راه آهن - سازه هاي ريلي - مهندسي رباتيك - مهندسي شهرسازي - مهندسي شيمي گرايش صنايع پالايش، پتروشيمي و گاز - مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي - مهندسي صنايع - مهندسي صنايع (چندبخشي ) - مهندسي علوم كشاورزي - مهندسي عمران - مهندسي عمران - نقشه برداري - مهندسي فناوري اطلاعات - مهندسي فناوري اطلاعات (چندبخشي ) - مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) - مهندسي كامپيوتر(سخت افزار) - مهندسي كامپيوتر(نرم افزار) - مهندسي كشاورزي - علوم و صنايع غذايي - مهندسي كشاورزي (اقتصادكشاورزي) - مهندسي كشاورزي (علوم دامي ) - مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتاب گرايش زراعت - مهندسي ماشينهاي كشاورزي و مكانيزاسيون - مهندسي متالورژي ومواد- متالورژي صنعتي - مهندسي مديريت اجرايي - مهندسي مديريت پروژه - مهندسي مديريت وآباداني روستاها - مهندسي معماري - مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سيالات - مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات - مهندسي منابع طبيعي -محيط زيست - مهندسي منابع طبيعي شيلات(تكثير و پرورش آبزيان) - مهندسي نفت - صنايع نفت - مهندسي نفت - طراحي فرآيندهاي صنايع نفت - مهندسي هوا فضا - هوا فضا - مهندسی کشاورزی-آب - مهندسی نفت-صنایع گاز - نقاشي ( گرايش نقاشي عمومي ) - هنر اسلامي ( گرايش نگارگري) - هنر اسلامي (گرايش سفال) - هنر اسلامي (گرايش شيشه) - هنر اسلامي (گرايش نگارگري) - هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع چوب) - هنر اسلامي (گرايش هنر و صنايع فلز) - هنرهاي صناعي (گرايش آبگينه) - هنرهاي صناعي (گرايش سفال) - هنرهاي صناعي (گرايش فلز) - هنرهاي صناعي (گرايش كاشي) - هنرهاي صناعي (گرايش منبت و معرق) - هنرهاي صناعي (گرايش نساجي سنتي) -


امکانات نرم افزار: • آموزش گام به گام درس به صورت تصویری • خلاصه مطالب درس • آموزش درس توسط اساتید مجرب و عضو هیئت علمی دانشگاه • نمونه سوالات امتحانی پایان ترم به همراه پاسخ تشریحی • آزمون ساز پیشرفته (ترمی، فصلی، جامع) به همراه ثبت سوابق آزمون های دانشجو • قابلیت مشاهده خلاصه فیلم های آموزشی برای مرور و یادگیری سریع درس • پاسخ به سوالات علمی از طریق تالارهای گفتگوی استاد زانیس
  • آزمون فصلی
  • سرفصل فیلم ها
  • پخش فیلم
  • گرامر
  • متن درس
  • تمرین
  • آزمون ترمی

سرفصل های تدریس شده:

Unit 1:Word Elements
Unit 2:Word Power and World Power
Unit 3:Why and How Do We Read(1)?
Unit 4:Why and How Do We Read(2)?
Unit 5:Using the Dictionary
Unit 6:Using Reference
Unit 7:Learning
Unit 8:Remembering What You Learn
Unit 9:Applying Your Knowledge
Unit 10:Preparing for Examination


بخش نظرات بسته شده است.