آموزش ایمیج گرفتن از دیسک نرم افزار های زانیس | استاد زانیس


آموزش ایمیج گرفتن از دیسک نرم افزار های زانیس

1- برای ایمیج گرفتن از دیسک های خود با توجه به این آموزش باید نرم افزار مورد نظر را دانلود کنید.برای دانلود روی آیکون آن کلیک کنید.

poweriso

2- دیسک نرم افزار را داخل دیسک درایو (DVD R/RW)   خود قرار دهید ، سپس از طریق My Computer روی دیسک درایو خود راست کلیک نمایید. در منوی باز شده از طریق  PowerIso روی Make Image File کلیک نمایید.

make

3- سپس از طریق پنجره باز شده ، دیسک درایوی که حاوی دیسک نرم افزار است را در قسمت Source Drive انتخاب نمایید ، سپس از قسمت destination File ، گزینه iso file. را انتخاب نمایید ، سپس در قسمت مسیر ذخیره ، مسیر مد نظر خود را انتخاب نمایید ، پیشنهاد می شود یک پوشه در یکی از درایوهای خود به نام zanis و درس خود ایجاد نمایید، حال روی ok کلیک نمایید.

config-iso

4- حال منتظر باشید تا مرحله ایمیح گیری پایان یابد.

progressbar5- پس از پایان عملیات به مسیر ذخیره شده فایل رفته و روی فایل ذخیره شده راست کرده  ، از گزینه PowerIso روی Mount Image to drive کلیک نمایید.

open

6- با مراجعه به My Computer یک درایو مجازی با عنوان درس شما به لیست درایو های شما اضافه شده است . هم اکنون می توانید بدون نیاز به دیسک نرم افزار از نرم افزارهای استاد زانیس استفاده کنید.

dvdimageبخش نظرات بسته شده است.