آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 | استاد زانیس


آمار و کاربرد آن در مدیریت ۱

مدرس : رضا بهرامی
منبع : خدیجه جمشیدی
قیمت : 35000 تومان


افزودن به سبد خرید توضیحات خرید سریال

لیست رشته ها:

تربيت بدني وعلوم ورزشي - تربيت بدني وعلوم ورزشي (برادران ) - تربيت بدني وعلوم ورزشي (خواهران ) - تربيت بدني وعلوم ورزشي (مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني)(كارداني ) - حسابداري - حسابداري (چندبخشي ) - حسابداری(کاردانی) - علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي - مديريت بازرگاني - مديريت بازرگاني (بازاريابي -بازرگاني بين المللی) - مديريت بازرگاني (چندبخشي ) - مديريت جهانگردي - مديريت جهانگردي (چندبخشي ) - مديريت دولتي - مديريت دولتي (چندبخشي ) - مديريت صنعتي - مديريت صنعتي (چندبخشي ) - مديريت منابع انساني-مديريت منابع انساني اسلامي - مدیریت اجرایی -


امکانات نرم افزار: • آموزش گام به گام درس به صورت تصویری • خلاصه مطالب درس • آموزش درس توسط اساتید مجرب و عضو هیئت علمی دانشگاه • نمونه سوالات امتحانی پایان ترم به همراه پاسخ تشریحی • آزمون ساز پیشرفته (ترمی، فصلی، جامع) به همراه ثبت سوابق آزمون های دانشجو • قابلیت مشاهده خلاصه فیلم های آموزشی برای مرور و یادگیری سریع درس • پاسخ به سوالات علمی از طریق تالارهای گفتگوی استاد زانیس

سرفصل های تدریس شده:

فصل اول: مروري بر مفاهيم اصلي و اهم کاربردهاي آمار
فصل دوم : آمار توصيفي
فصل سوم : احتمال
فصل چهارم : متغيرهاي تصادفي و توزيع هاي احتمال
فصل پنجم : چند توزيع احتمال گسسته
فصل ششم : چند توزيع احتمال پيوسته
فصل هفتم : نمونه گيري و آمارها


بخش نظرات بسته شده است.