ریاضی عمومی 2 (ممقانی) | استاد زانیس


ریاضی عمومی ۲ (ممقانی)

مدرس : دکتر علی رنجبری
منبع : محمد جلوداری ممقانی
قیمت : 35000 تومان


افزودن به سبد خرید توضیحات خرید سریال

لیست رشته ها:

آمار - آمار و كاربردها - رياضي (كاربردي ) - رياضي (محض ) - رياضيات و كاربردها - علوم كامپيوتر - فيزيك (اتمي و مولكولي) - فيزيك (حالت جامد) - فيزيك (هسته اي ) - مهندسي راه آهن - بهره برداري - مهندسي راه آهن - جريه - مهندسي راه آهن - سازه هاي ريلي - مهندسي شهرسازي - مهندسي متالورژي ومواد- متالورژي صنعتي -


امکانات نرم افزار: • آموزش گام به گام درس به صورت تصویری • خلاصه مطالب درس بصورت اسلاید آموزشی • آموزش درس توسط اساتید مجرب و عضو هیئت علمی دانشگاه • نمونه سوالات امتحانی پایان ترم به همراه پاسخ تشریحی (12 ترم متوالی) • آزمون ساز پیشرفته (ترمی، فصلی، جامع) به همراه ثبت سوابق آزمون های دانشجو • قابلیت مشاهده خلاصه فیلم های آموزشی برای مرور و یادگیری سریع درس • پاسخ به سوالات علمی از طریق تالارهای گفتگوی استاد زانیس ( پشتیبانی علمی ریاضی عمومی 2 ) • حل تشریحی تمرین های کتاب • به همراه  خلاصه نکات مهم درس برای مرور سریع و آمادگی امتحان

سرفصل های تدریس شده:

گروه ریاضی:

فصل اول: دنباله و سری

بخش 1 - مقدمه
مفهوم دنباله
حد و همگرایی
نکات

بخش 2 - دنباله
حد دنباله ها
همگرایی و واگرایی دنباله ها
قضایا

بخش 3 - خواص دنباله ها
دنباله هندسی و خواص آن
قضیه فشار
کرانداری و یکنوایی

بخش 4 - سری
مفهوم سری
شرط لازم همگرایی

بخش 5 - انواع سری
سری هندسی
سری با جملات نامنفی
آزمون انتگرال
سری p

بخش 6 - آزمون همگرایی
آزمون مقایسه
آزمون سری های متناوب

بخش 7 - انواع همگرایی
همگرایی مطلق و مشروط
آزمون نسبت
آزمون ریشه

بخش 8 - سری توانی
تعریف سری توانی
بازه همگرایی و شعاع همگرایی

بخش 9 - مشتق سری
مشتق گیری از سری توانی
سری توانی برخی توابع

بخش 10 - انتگرال گیری از سری

بخش 11 - سری تیلور
سری تیلور
سری مک لورن

بخش 12 - سئوالات چهارگزینه ای

بخش 13 - سری دوجمله ای

فصل دوم: هندسه تحلیلی

بخش 1 - بردار در صفحه
تعریف بردار
روش های هندسی جمع دو بردار
اندازه بردار

بخش 2 - بردار در فضا
تعمیم مفهوم بردار در صفحه
به بردار در فضا
جمع و ضرب اسکالر و اندازه بردارها
ضرب عددی دو بردار

بخش 3 - روابط بین بردارها
زاویه هادی
ضرب برداری
تصویر بردار
حجم متوازی السطوح

بخش 4 - خط در فضا
معادلات پارامتری و متقارن خط
فاصله نقطه از خط
فاصله دو خط موازی

بخش 5 - صفحه در فضا
معادله صفحه گذرنده از سه نقطه
صفحات موازی
فاصله نقط از صفحه
پیداکردن محل تلاقی خط با صفحه

فصل سوم: جبر خطی

بخش 1 - بردار و ماتریس
جمع و ضرب و اندازه بردار
انواع ماتریس ها
جمع و ضرب اسکالر و ضرب ماتریس
ترانهاده ماتریس
ماتریس متعامد

بخش 2 - دترمینان
همسازه دترمینان
ویژگی های دترمینان
حجم متوازی السطوح و مساحت

بخش 3 - وارون ماتریس
اعمال سطری مقدماتی
محاسبه وارون ماتریس
ماتریس الحاقی

بخش 4 - دستگاه معادلات خطی
روش های حل دستگاه و معادلات خطی
نمایش ماتریس یک دستگاه
پایه و بعد
استقلال و وابستگی

بخش 5 - مقادیر و بردارهای ویژه
ماتریس تغییر مختصات
تبدیل خطی و بردار ویژه
مقادیر ویژه
فضای مقادیر ویژه

فصل چهارم: رویه ها و دیگر دستگاه های مختصات

بخش 1 - سطوح و رویه های درجه دوم
صورت محلی
دسته بندی سطوح
رسم اشکال

بخش 2 - مختصات استوانه ای و کروی
مختصات استوانه ای
مختصات کروی

فصل پنجم: توابع برداری یک متغیره

بخش 1 - تابع برداری
نگاره تابع برداری

بخش 2 - حد و پیوستگی
حد تابع برداری
پیوستگی تابع برداری
خم و معادلات پارامتری آن
معادله پارامتری سیکلوئید

بخش 3 - مشتق
مشتق گیری از توابع برداری
ویژگی های مشتق
خم هموار
طول خم

بخش 4 - انتگرال گیری
انتگرال گیری از توابع برداری

بخش 5 - کاربردهای مشتق و انتگرال
سرعت و شتاب
مماس و قائم بر منحنی
مولفه های مماسی و قائم شتاب
انحنا


بخش نظرات بسته شده است.