ضرورت ایجاد درس روش استدلال در رشته حقوق | استاد زانیس


ضرورت ایجاد درس روش استدلال در رشته حقوق

مشاور حقوقی ریاست دانشگاه پیام نور گفت: جای خالی درس روش استدلالی در رشته حقوق دانشگاه ها کاملا محسوس است و متاسفانه دانشجویان رشته حقوق از مدل های استدلالی صحیح که یکی از مهم ترین مباحث موجود در این رشته است، بی خبرند.
 شهاب افشار اردبیلی : در حال حاضر اساتید دانشگاه ها تمام دروس حقوقی را با روش های مختلف استدلالی که آن نیز ریشه در گذشتگان فقه ما دارد،  به دانشجویان تدریس می کنند که اگر تمامی این روش ها در قالبی منسجم و مکتوب به دانشجویان ارائه شود ، به بسیاری از سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ داده می شود.
وی  با اشاره به ۵ مدل استدلالی معروف گفت: روش های استدلالی مرحوم کرکی، آخوند خراسانی ، انصاری ، خویی و سرآمد تمامی آنها، مدل استدلالی حضرت امام (ره) بارزترین روش های موجود است که علیرغم اینکه اساتید حقوق ما عموما از این روش ها پیروی می کنند ، متاسفانه به  دلیل عدم لحاظ درس روش استدلال در رشته حقوق، دانشجویان این رشته از این مهم بی خبرند.
وی با عنوان اینکه در حال حاضر درسی با عنوان اصول فقه در دانشگاه های ما تدریس می شود گفت: آنچه مورد نظر است شناخت روش های استدلالی فقهای ما و ارتقای آموخته های دانشجویان رشته حقوق بر اساس این روش هاست که  در سرفصل های درسی این رشته مشاهده نمی شود.
مشاور حقوقی ریاست دانشگاه پیام نور ایجاد درس روش استدلالی در سرفصل درسی دانشجویان رشته حقوق را برای رشد و بالندگی بیشتر دانشجویان این رشته حیاتی دانست و گفت: تبیین جایگاه فقه پویا در رشته حقوق و رشد و تعالی این رشته در گرو نهادینه شدن مدل های استدلالی ارزشمند در سرفصل های درسی است.

منبع: پرتال اخبار پیام نورارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *