تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور | استاد زانیس


تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور

pnu تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۳ ۱۳۹۲ برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور

بسمه تعالی

روسای محترم استانی، مراکز و  واحدها

        باسلام و احترام، بدینوسیله تقویم دانشگاهی سال تحصیلی۹۳-۹۲، برای مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی (سنتی و طرح تجمیع)، کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیراعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب هر چه سریعتر به اطلاع مراکز و واحدهای تحت پوشش رسانیده شود. 

نیمسال اول (ترم پاییز)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال

1/5/92

16/6/92

2

ثبت دروس معادل سازی شده

2/6/92

16/6/92

3

ارائه درخواست مهمان (دائم و موقت) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

1/5/92

21/6/92

4

ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز

2/6/92

18/6/92

5

تعریف اساتید برای دروس در سیستم

2/6/92

18/6/92

6

ثبت نام و انتخاب واحد

19/6/92

31/6/92

7

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

8

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد کارشناسی

18/6/92

30/6/92

9

زمان پرداخت شهریه

زمان ثبت نام

10

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی

1/7/92

6/10/92

11

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی

1/7/92

7/7/92

ادامه نیمسال اول (ترم پاییز)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

12

درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد رسمی

1/7/92

7/7/92

13

تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود

13/7/92

13/8/92

14

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای جدید

8/7/92

6/10/92

15

حذف و اضافه

4/8/92

11/8/92

16

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد کارشناسی

4/8/92

11/8/92

17

زمان اصلاح نمره و درس

18/9/92

28/9/92

18

حذف اضطراری

16/9/92

23/9/92

19

تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

12/9/92

22/9/92

20

تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

12/9/92

22/9/92

21

ثبت دروس معادلسازی شده

18/9/92

28/9/92

22

دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه (NP )

1/10/92

23

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی

18/10/92

24

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد

21/11/92

25

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو

5/10/92

9/11/92

26

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد کارشناسی

18/9/92

28/9/92

27

زمان  امتحانات

14/10/92

6/11/92


ادامه نیمسال اول (ترم پاییز)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

28

* زمان  امتحانات دکتری

1/11/92

20/11/92

29

قرائت پاسخنامه

14/10/92

10/11/92

30

تاریخ پایان اعلام نمرات چهارگزینه ای

12/11/92

31

ثبت نمرات تشریحی کارشناسی

15/10/92

19/11/92

32

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال

26/11/92

33

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

12/11/92

3/12/92

34

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

4/12/92

15/12/92

35

پرداخت حق التدریس در استان

16/12/92

20/12/92

 * استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۵ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۷ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

نیمسال دوم (ترم بهار)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست دانشجو و ثبت تغییر رشته، تغییر گرایش و انتقال

3/10/92

12/11/92

2

ارائه درخواست مهمان (موقت، دائم) شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

3/10/92

12/11/92

3

ارائه دروس (کلاس) درسیستم برای مراکز

21/10/92

10/11/92

4

تعریف اساتید برای دروس در سیستم

21/10/92

10/11/92

5

ثبت نام و انتخاب واحد

13/11/92

21/11/92

6

زمان درخواست وام

از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

7

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد کارشناسی

23/11/92

30/11/92

8

زمان پرداخت شهریه

زمان ثبت نام

9

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی

26/11/92

16/3/93

10

ثبت نام و انتخاب واحد رشته های نیمه متمرکز

29/11/92

30/11/92

11

ثبت نام و انتخاب واحد ورودیهای بهمن ماه کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی و کارشناسی ارشد فراگیر

23/11/92

30/11/92

12

درخواست معادلسازی دروس ورودی های جدید

23/11/92

30/11/92

13

تشکیل پرونده فیزیکی دانشجویان جدیدالورود

20/12/92

30/1/93

14

زمان کلاسهای رفع اشکال گروهی ورودیهای بهمن ماه

1/12/92

16/3/93

15

حذف و اضافه

11/12/92

20/12/92

ادامه نیمسال دوم (ترم بهار)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

16

ثبت نام آزمون تغییر رشته (بند ج)

20/2/93

30/2/93

17

زمان اصلاح نمره و درس

28/2/93

8/3/93

18

حذف اضطراری

10/2/93

20/2/93

19

تعیین مرکز محل آزمون مقطع کارشناسی ارشد

20/2/93

30/2/93

20

تعیین مرکز محل آزمون کارشناسی (مهمان اضطراری)

20/2/93

30/2/93

21

ثبت دروس معادلسازی شده

28/2/93

8/3/93

22

دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه (NP )

10/3/93

23

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی

27/3/93

24

پایان ثبت نمره میان ترم کارشناسی ارشد

30/4/93

25

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو

18/3/93

24/4/93

26

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد کارشناسی

28/3/93

8/3/93

27

زمان امتحانات

24/3/93

19/4/93

28

*  زمان امتحانات دکتری

1/4/93

20/4/93

29

قرائت پاسخنامه

24/3/93

30/4/93

30

تاریخ پایان اعلام نمرات چهارگزینه ای

30/4/93

31

ثبت نمرات تشریحی کارشناسی

25/4/93

15/5/93

32

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال

22/5/93

 

ادامه نیمسال دوم (ترم بهار)

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

33

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

25/4/93

3/5/93

34

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

4/5/93

15/5/93

35

پرداخت حق التدریس در استان

16/5/93

20/5/93

* استانها و مراکز مجری دکتری لازم است برنامه امتحانات دوره دکتری را در حدفاصل زمان اعلام شده تنظیم نمایند.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۵ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

ترم تابستان

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

1

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد

1/4/93

31/4/93

2

ارائه دروس برای مراکز

22/4/93

28/4/93

3

ثبت نام و انتخاب واحد

29/4/93

8/5/93

4

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد کارشناسی

29/4/93

8/5/93

5

زمان پرداخت شهریه

زمان ثبت نام

ادامه ترم تابستان

ردیف

موضوع

تاریخ

شروع

پایان

6

دریافت فایل اطلاعات چاپ سربرگ پاسخنامه(NP)

20/5/93

7

دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو

22/5/93

11/6/93

8

شروع امتحانات

2/6/93

11/6/93

9

قرائت پاسخنامه

2/6/93

15/6/93

10

تاریخ پایان اعلام نمرات چهارگزینه ای

16/6/93

11

ثبت نمرات تشریحی کارشناسی

2/6/93

20/6/93

12

حداکثر زمان ارائه جواب نسبت به تجدید نظرها توسط بانک سوال

28/6/93

13

تایید حق التدریس اساتید توسط مراکز و واحدها

16/6/93

3/7/93

14

تایید حق التدریس اساتید توسط استان

4/7/93

15/7/93

15

پرداخت حق التدریس در استان

16/7/93

20/7/93

 

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سؤالات و نتایج آزمون : برای دروس چند گزینه ای ۷۲ ساعت بعد از امتحان و مدت آن تا ۵ روز پس از اعلام نمره می باشد و حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به سوالات تشریحی هر عنوان درسی ۳ تا ۱۰ روز پس از برگزاری امتحان هر عنوان درسی می­باشد.

حداکثر زمان درخواست تجدید نظر به نمرات تشریحی یک هفته پس از اعلام نمرات هر درس.

image001 تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۳ ۱۳۹۲ برای کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاه پیام نور 

 

 

 منبع: دانشگاه پیام نورارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *