تغییر کتاب منبع معادلات دیفرانسیل و ساختمان های گسسته / جدول تطابق | استاد زانیس


تغییر کتاب منبع معادلات دیفرانسیل و ساختمان های گسسته / جدول تطابق

تغییر کتاب منبع معادلات دیفرانسیل و ساختمان های گسستهبا توجه به تغییر کتاب منبع درس های معادلات دیفرانسیل و ساختمان های گسسته دانشگاه پیام نور در ترم جاری، به اطلاع خریداران گرامی می رساند محصولات استاد زانیس سرفصل های کتب جدید را نیز به صورت کامل تحت پوشش دارد.
درواقع محتوای کتاب جدید تفاوت چندانی با کتاب قبلی نداشته و تنها برخی فصل ها جابجا شده اند.

جداول تطابق سرفصل های استاد زانیس (کتاب قبلی) با سرفصل های کتب جدید ذیل همین پست آمده است.

[stextbox id="tic"]کلیه تغییرات جدید در فصل بندی ها به انضمام حل تمرینات کتاب جدید به زودی در قالب یک بروزرسانی از طریق تالارهای گفتگوی استاد زانیس ارائه خواهند شد.[/stextbox]

جدول مطابقت سرفصل های استاد معادلات دیفرانسیل (کتاب فاریابی) با کتاب جدید پیام نور (کتاب صفار اردبیلی):

 

 

سرفصل های استاد زانیس سرفصل های کتاب جدید
فصل 1 معادل است با: فصل 1
فصل 2 فصل 1 بخش 1-4
فصل 3 فصل 2
فصل 4 فصل 3
فصل 5 فصل 3 بخش 3-5
فصل 6 فصل 4
فصل 7 فصل 5

 

 

جدول مطابقت سرفصل های استاد ساختمان های گسسته (کتاب دکتر قلی زاده) با کتاب جدید پیام نور (کتاب نورانی، بازیار، حبیبی):

 

 

سرفصل های استاد زانیس سرفصل های کتاب جدید
فصل 1 معادل است با: فصل 1
فصل 2 فصل 2
فصل 3 فصل 6 (حذف)
فصل 4 فصل 3
فصل 5 فصل 7
فصل 6 فصل 4
فصل 7 فصل 5

 

 بخش نظرات بسته شده است.