وزیرعلوم در خصوص کم توجهی به کیفیت دانشگاه پیام نور تذکر می گیرد | استاد زانیس


وزیرعلوم در خصوص کم توجهی به کیفیت دانشگاه پیام نور تذکر می گیرد

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت وگو با خراسان رضوی:
وزیر علوم به دلیل کم توجهی به کیفیت دانشگاه پیام نور در استان خراسان رضوی، در خصوص افزایش کمیت تذکر می گیرد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به همراه ۵ عضو دیگر از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، در سفری ۳ روزه به خراسان رضوی، از مدارس و مراکز آموزشی استان بازدید کرده بود، در گفت وگو با خبرنگار خراسان با اشاره به این که کمیت در دانشگاه پیام نور افزایش یافته اما به کیفیت در این حوزه کم توجهی شده است، گفت: برای پیگیری این موضوع، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری، به کمیسیون دعوت و تذکراتی به وی داده می شود

منبع: پیام نور نیوزارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *