ریاضیات پایه و مقدمات آمار | استاد زانیس


ریاضیات پایه و مقدمات آمار

مدرس : دکتر مجتبی قنبری
منبع : لیدا فرخو
قیمت : 35000 تومان


افزودن به سبد خرید توضیحات خرید سریال

لیست رشته ها:

آب و هوا شناسي - آموزش علوم تجربي - جغرافيا و برنامه ريزي روستايي - جغرافيا و برنامه ريزي شهري (جديد) - جغرافياوبرنامه ريزي شهري (كارشناسي ) - جغرافياي انساني (روستايي ) - جغرافياي انساني (شهري ) - جغرافياي طبيعي (اقليم شناسي ) - جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژي ) - جغرافیای انسانی-کاردانی - حسابداري - حسابداري (چندبخشي ) - حسابداری(کاردانی) - ژئومورفولوژي - علوم اجتماعي - علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه) - علوم اجتماعي (پژوهشگري علوم اجتماعي ) - علوم اجتماعي (تعاون و رفاه اجتماعي ) - علوم اجتماعي (مددكاري اجتماعي) - علوم اقتصادي (نظري )چندبخشي - مديريت اجرايي ( استراتژيك ) - مديريت اجرايي (بازاريابي و صادرات) - مديريت بازرگاني (چندبخشي ) - مديريت جهانگردي - مديريت جهانگردي (چندبخشي ) - مديريت دولتي - مديريت دولتي (چندبخشي ) - مديريت صنعتي - مديريت صنعتي (چندبخشي ) - مدیریت MBA - مدیریت اجرایی - مدیریت بازرگانی-کاردانی -


امکانات نرم افزار: • آموزش گام به گام درس به صورت تصویری • خلاصه مطالب درس بصورت اسلاید آموزشی • آموزش درس توسط اساتید مجرب و عضو هیئت علمی دانشگاه • نمونه سوالات امتحانی پایان ترم به همراه پاسخ تشریحی (12 ترم متوالی) • آزمون ساز پیشرفته (ترمی، فصلی، جامع) به همراه ثبت سوابق آزمون های دانشجو • قابلیت مشاهده خلاصه فیلم های آموزشی برای مرور و یادگیری سریع درس • پاسخ به سوالات علمی از طریق تالارهای گفتگوی استاد زانیس ( پشتیبانی علمی ریاضیات پایه و مقدمات آمار ) • حل تشریحی تمرین های کتاب • به همراه خلاصه نکات مهم درس برای مرور سریع و آمادگی امتحان

سرفصل های تدریس شده:

فصل ضمیمه: پیش نیاز

فصل اول: نظریه مجموعه ها
بخش 1 - مفاهیم اولیه
بخش 2 - اعمال جبری روی مجموعه ها
بخش 3 - حاصلضرب دکارتی و افراز

فصل دوم: دستگاه مختصات دکارتی
بخش 1 - دستگاه مختصات دکارتی
بخش 2 - معادله و نمودار خط

فصل سوم: رابطه و تابع
بخش 1 - رابطه و تابع
بخش 2 - جبر توابع و انواع آن
بخش 3 - توابع جبری
بخش 4 - توابع خاص
بخش 5 - توابع نمایی و لگاریتمی
بخش 6 - توابع مثلثاتی

فصل چهارم: حد و پیوستگی
بخش 1 - مفاهیم اولیه
بخش 2 - حد چپ و راست
بخش 3 - محاسبه حد
بخش 4 - پیوستگی

فصل پنجم: مشتق
بخش 1 - مشتق پذیری
بخش 2 - قضایای مشتق
بخش 3 - مشتق مراتب بالاتر

فصل ششم: کاربردهای مشتق
بخش 1 - اکسترمم های تابع
بخش 2 - تعیین اکسترمم ها
بخش 3 - مجانب ها و تقارن
بخش 4 - رسم نمودار
بخش 5 - رفع ابهام حدود


بخش نظرات بسته شده است.